Vždy je nutné předem se objednat na každou nabízenou akci!

1. Exkurze a Workshop
Návštěva Dílny ručního papíru s „papírováním“ a Příběhem papíru V rámci návštěvy dílny jsou žáci seznámeni s originální expozicí Příběh papíru (představení historie výroby papíru) a uslyší mnoho zajímavého o minulosti i současnosti výroby papíru. Ve vlastní manufaktuře budou sledovat proces tradiční ruční výroby papíru. Poté bude mít každý možnost vyrobit si svůj vlastní arch ručního papíru a další výrobek z papíroviny, který si odnáší domů. Vše probíhá za ochotné asistence zkušených lektorů, takže to zvládne každý :))) Pro studenty je možné téma exkurze zacílit speciálně na historii, ekologii, chemii…i výtvarnou výchovu. V nabídce jsou zábavné kvízy i závěrečné testy. Dílna je umístěna v unikátní věži bývalého opevnění města ze 14. století (věřte nevěřte, v hodině duchů tam i straší...). Délka exkurze s „papírováním“ je cca 90 min, kapacita prostoru Dílny je 25-30 osob. Cena exkurze včetně výroby papíru je 130 Kč/žák. Minimální počet žáků je 15. Pro menší skupinu je tak třeba počítat s paušální částkou 1950 Kč.
Provází lektorka a zakladatelka spolku Dílna ručního papíru
Ing. Irena Štyrandová.

www.rucnipapir.com
Program je možno krásně propojit s některou z tematických procházek po Litoměřicích.

2. Procházka se sluchátky
Kterak Tovaryš Matěj v Litoměřicích ke štěstí přišel, aneb O historii trochu jinak.

Vyprávění o papírenském tovaryšovi Matějovi děti zavede do historie „perly severu“, královského města Litoměřic. Tematická procházka, v rámci které děti navštíví nejdůležitější místa v Litoměřicích, uslyší o historii města, jeho architektuře, o vztahu českých panovníků k městu i o významných osobnostech, jejichž život je s městem pod Radobýlem spjat. Obsah a forma vyprávění je vždy přizpůsobena věku a možnostem posluchačů.
S námi se nikdo nenudí :), a proto nebudou chybět ani tajemné příběhy a litoměřické legendy. Pro studenty je možno exkurzi po Litoměřicích zaměřit různým způsobem, např. na literaturu, historii či architekturu. Délka procházky cca 70 min. Děti dostanou sluchátka. Cena je 120 Kč (včetně sluchátek). Kapacita skupiny je až 60 osob. Při počtu větším než 40 osob činí cena 100 Kč (včetně sluchátek). Minimální počet žáků je 15. Pro menší skupinu je třeba počítat s paušální částkou 1800 Kč .
Provází zkušená průvodkyně, spisovatelka a zakladatelka firmy Strašidelná Praha PaedDr. Eva Hotovcová, www.starsidelnapraha.cz

3. Exkurze
Prohlídka ojedinělé Dílny ručního papíru V Litoměřicích. Začneme v horních patrech, kde vás očekává nová, zatím jediná v Čechách, výstavní expozice Příběh papíru. Seznámíme Vás s historií a současnou technologií výroby papíru v historických prostorech věže městského opevnění, pocházející z konce 14. století. O patro níž jsme v pracovní místnosti připravili ukázky našich výrobků určené k prodeji. Pokračujeme do přízemí na exkurzi do malé papírenské manufaktury. Předvedením tradičního čerpání archu ručního papíru naši exkurzi zakončíme.
Vstupné pro osobu dospělou činí 60Kč. Děti od 5 let, studenti a senioři platí 40Kč.
Pro školní skupinu nad 20 žáků sleva 30Kč a jeden dospělý /průvodce/ zdarma.
Otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 16 hodin, poledne 12-13 zavřeno.
Exkurze začíná každou celou hodinu: 10, 11, 13, 14, 15.
Ostatní dny a časy dle dohody/ především pro skupiny/. Za vlastnoručně vyrobený arch, který si odnášíte domů, zaplatíte 50Kč.

4. Speciální program
Připravíme workshop, zajímavé setkání a další, dle vašich požadavků.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Děkujeme, že v dílně nepořizujete žádné záznamy.

Ing. Irena Štyrandová
předseda zapsaného spolku Dílna ručního papíru
Velká Dominikánská 33
412 01 Litoměřice


www.rucnipapir.com

tel. 724 092 279
email : irena.styrandova@seznam.cz