Historie výroby papíru

Papír je užitečný, přátelský, ekologický a krásný materiál, který provází lidstvo již 2000 let. Vynález papíru pochází z Číny z 2. století našeho letopočtu a je připsán ministru orby císařského dvora panu Cchaj Lunovi. Za počátek výroby je udáván rok 105 n.l. Jak významnou osobností byl tento dvorní úředník svědčí legendy o jeho pohnutém životě a skutečnost, že papír byl nazýván "listy milostivého Cchaj Luna" Údajně použil vláken lýka a kůry morušovníků, bambusových výhonků, rýžové slámy a konopí, které dlouhým máčením rozložil a pak rozmělnil. Kaše zředěná vodou se čerpala formou, která byla tvořena rámem s jemnou rohoží. Získané listy se vylisovaly a sušily. Hotový papír se potom ještě klížil. Princip této výroby zůstal dodnes nezměněn.

Velký vynález netušeného významu nezůstal světu utajen navždy, přes opatření a úzkostlivou péči Číňanů. Pochopitelně, spolu s Koreou se o něm dověděli nejprve Japonci, ovšem snad na počátku 7. století.

Rovněž tak západní sousedé Číny, Arabové, užívali papír již od 8.století a jejich prostřednictvím se s jeho výrobou seznámili i Evropané. Arabové této doby vynikali učeností, zvláště v přírodních a exaktních vědách. Jejich kultura a vzdělanost pronikly do křesťanského Středomoří a západní Evropy. Na půdě ovládané Araby, v jižním Španělsku, počali vyrábět papír v 11.století v Jativě, pozdějším San Felipe. Odtud pak se umění papíru šířilo rychle do Francie, Itálie, Německa ...

V českých zemích je papír spojován s panováním Karla IV. a se založením University Karlovy. Historicky doložena je papírna na Zbraslavi v roce 1499. "Bílému řemeslu", jak se papírnictví nazývalo, se na našem území dařilo, vždyť v 16. století pracovalo již 30 papíren. Vzrůst se nezastavuje ani v pozdější době a plynule přechází v 19.století na strojní výrobu, která definitivně nahradí řemeslo.