Technologie výroby papíru

Definice: papír je technický materiál, tvořený plošnou vrstvou vláken, převážně rostlinných, vodou naplavených na síto, zplstěných a odvodněných. Při vyšší plošné hmotnosti přechází papír v kartón a posléze v lepenku.

Rostlinná vlákna, používaná jako základní materiál v Číně, byla ve středověkých papírnách nahrazena starými hadry. Rozřezané hadry se třídily, vyčistily, na hromadě polily vodou a nechaly několik týdnů zahnívat, aby se uvolnila jednotlivá vlákna. Pak se hadry ručně roztloukaly. Vzniklá jemná kaše se v kádích ředila vodou a dále se ručně nabírala formou, která se skládala ze snímacího dřevěného rámu a z drátěného síta různých rozměrů.

Načerpaný arch se po odklopení rámu sejmul na plstěnec. Střídavě se pokládal list papíru a list plsti až do určité výše. Potom se část vody z papíru odstranila lisovaním na vřetenovém lisu. Po vylisování se jednotlivé volně zavěšené archy papíru pomalu sušily na vzduchu. Suché archy se máčely do živočišného klihu, vylisovaly a znovu sušily. Hladily se kamenem nebo železným kladivem. Znakem každé papírny byla průsvitka.